ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ NRRU ROBOCON 2022

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ NRRU ROBOCON 2022 ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NRRU-Robocon-2022-110073654848113